October 25, 2019

Lev Tolstoy : Iqrornoma

Biz, ko'pchiligimiz musulmon muhitda tug'ilib o'sganimiz, islomiy aqidalar qon-tomirimizga singishib ketganidan deyarli hech kim "hayotning ma'nosi nimada?, men nima uchun vujudga kelganman? mening gardanimdagi vazifa nimada?" degan savollarni bermaydi. Balki islom bu kabi savollarga mukammal tarzda javob berganidandir.